Dodatkowe menu
Informacje

Godziny otwarcia:
pon.- pt.: 10:00-20:00
sob.,niedz.: 10:00-20:00  

Regulamin bawialni

 1. Sala przeznaczona dla Dzieci w wieku od 1roku do 11 lat.
 2. Rodzice/Opiekunowie odpowiedzialni są za bezpieczeństwo Dzieci na sali.
 3. Dzieci mogą korzystać z sali pod opieką chociaż jednej osoby dorosłej.
 4. Wstęp do sali odbywa się po wykupieniu biletu wstępu lub karnetu. Za bilet lub karnet niewykorzystany nie zwracamy pieniędzy.
 5. Zakup biletu/karnetu jest równoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem.
 6. W przypadku rezygnacji z wykupionnych usług po wejściu na salę, nie zwracamy kosztów zakupu.
 7. Na kostrukcji jednocześnie może przebywać 15osób.
 8. Dzieci i Rodzice w sali przebywają zawsze w skarpetkach/rajtuzach.Dla Rodziców przewidziane są dodatkowo ochraniacze na buty.
 9. Podczas zabawy obowiązuje stój sportowy, nie krępujący ruchów.
 10. Przed zabawą proponujemy zdjąć biżuterię, okulary itd.
 11. Z urządzeni można korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. Prowadzący salę nie odpowiada za urazy i szkody spowodowane niewłaściwym korzystaniem z urządzeń.
 12. Zabrania się: wchodzenia na konstrukcję i siatki; zjężdżania głową w dół; wchodzenia i skakania ze zjeżdżalni; popychania innych osób;skakania do basenu; jedzenia i picia na zabawkach
 13. W przypadku doznania w sali urazu fizycznego, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić obsłudze, pod rygorem uznania, że szkoda nie nastąpiła w sali
 14. Opiekunowie odowiadają za szkody na mieniu lub zdrowiu innych uczestników, wyrządzone przez Dzieci pozostające pod ich opieką
 15. Za rzeczy pozostawione w sali nie ponosimy odpowiedzialności
 16. Ze względów epidemiologicznych sala zastrzega sobie prawo odmówienia wstępu Dzieciom widocznie chorym

Regulamin urodzin

 1. Rezerwacja terminu imprezy można dokonać w sali lub telefonicznie.
 2. Zadatek można wpłacić w sali lub przelewem na nr konta (zakładka 'Cennik').
 3. W przypadku rezygnacji zadatek jest bezzwrotny. Wysokość zadatku to 50zł.
 4. Możliwe jest jednorazowe przeniesienie imprezy, ale tylko jeśli fakt ten zostanie zgłoszony do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
 5. Impreza trwa 2 godziny. Najwyżej 10min przed urodzinami można przyjść na salę. Miejsca dla Rodziców zarezerwowane są na 1h 45min.
 6. Minimalną liczbę uczestników określają poszczególne pakiety. Za uczestnika uważa się Dziecko od 1-11r.ż.
 7. W przypadku mniejszej liczby uczestników od zadeklarowanej, zamawiający jest zobowiązany do zapłaty za minimalną liczbę uczestników wg wybranego pakietu+opłaty za przygotowany poczęstunek za osoby nieobecne (pakiety 'Stonoga'). Jeśli liczba uczestników jest większa od zadeklarowanej opłata pobierana jest za rzeczywistą liczbę gości.
 8. Poczęstunek przeznaczony jest dla Dzieci z urodzin.
 9. Ze względów higieniczno-sanitarnych poczęstunek spożywany jest wyłącznie w miejscu urodzinowym.
 10. Napoje ciepłe dla Rodziców serwowane są za dodatkową opłatą.
 11. Wszelkie zmiany dotyczące wybranego pakietu lub usług należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed terminem imprezy
 12. Podczas urodzin opiekę i odpowiedzialnośc za Dzieci ponoszą Rodzice Jubilata
 13. Promocje nie łączą się
 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zapisy Regulaminu Sali Zabaw "Sonoga"

Copyright by www.stonogajg.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.